Euskarak bustitako lurra

Zein bertsolarik parte hartu du 7 aldiz txapelketa Nagusian?