Euskarak bustitako lurra

Nola dio esaerak: "Letraduak badaki,..."